IMPRESSUM

Stanislav Majcher DrillCut
Jádrová vrtání / řezání betonu / výstavba interiérů

Kieferstraße 1
93164 Laaber
Tel. 0177 – 562 97 00

E-Mail: info@drillcut.de
Internet: www.drillcut.de

Právní forma: podnikatel – fyzická osoba, majitel: Stanislav Majcher, id. č. pro daň z obratu DE 306 233 675, daňové číslo: 244/247/71178, komora: IHK und HWK Regensburg, za obsah odpovídá: Stanislav Majcher, Kieferstraße 1, 93164 Laaber

Pojištění odpovědnosti podniku: Regionaldirektion für Allfinanz Deutsche, Vermögensberatung, Obere Marktstr. 38, 92318 Neumarkt i.d.Opf., oblast platnosti: Evropa

1   Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo duševní povahy, jež byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora žádné prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat a mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo dočasně či definitivně pozastavit zveřejnění.

2   Odkazy a linky

U přímých a nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linků“), jež jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by záruční povinnost nabyla platnosti jen v tom případě, kdy má autor povědomí o obsazích a bylo by pro něj technicky možné a splnitelné zabránit v použití protiprávních obsahů. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku nastavení linků neměly odpovídající propojené stránky žádné ilegální obsahy. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí uspořádání a na obsahy propojených/svázaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech propojených/svázaných stránek, které byly změněny po nastavení linků. Toto konstatování platí pro všechny ve vlastní internetové nabídce nastavené linky a odkazy, jakož i pro cizí zápisy v autorem zřízených knihách hostů, diskusních fórech a seznamech e-mailů. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z použití nebo nepoužití takovýmto způsobem poskytnutých informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, a nikoli osoba, která na příslušné zveřejnění pouze odkáže.

3   Autorské a známkové právo

Autor se snaží, aby byla ve všech publikacích respektována autorská práva k použitým grafikám, zvukovým dokumentům, video-sekvencím a textům, aby byly používány jím samým vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, nebo aby byl přístup na grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, jež nepotřebují povolení. Všechny v internetové nabídce uvedené a případně třetími osobami chráněné ochranné značky a obchodní značky podléhají bez omezení ustanovením aktuálně platného značkového práva a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Jen na základě prostého uvedení nelze učinit závěr, že ochranné značky nejsou chráněné právy třetích osob! Copyright na zveřejněné, autorem samým vytvořené objekty zůstává výlučně ve vlastnictví aurora stránek. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafik, zvukových dokumentů, video sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

4   Právní účinnost tohoto vyloučení ručení

Toto vyloučení ručení je nutno považovat za část internetové nabídky, z níž bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, už neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu ve svém obsahu své platnosti nedotčeny.

5   Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních dat velmi vážně. S Vašimi osobními daty nakládáme diskrétně dle zákonných předpisů na ochranu dat a dle tohoto Prohlášení o ochraně dat. Použití naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních dat. Pokud se na našich stránkách zjišťují osobní data (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), pak se toto provádí pokud možno vždy na základě dobrovolnosti. Tato data se bez Vašeho výslovného souhlasu nepředávají třetím osobám. Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat proti přístupu třetích osob není možná.

6   Kontaktní formulář

Jestliže nám pošlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z formuláře poptávky včetně uvedených kontaktních dat u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů. Tato data dále nepředáme bez Vašeho schválení.

7   Cookies

Internetové stránky částečně používají takzvané cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a které uchovává Váš prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni o nastavení cookies a že dovolíte cookies jen v konkrétním případě, vyloučíte příjem cookies pro určité případy nebo všeobecně, jakož i aktivaci automatického vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezená.

8   Kontaktní data našeho Impressa

Použití kontaktních dat našeho k podnikatelské reklamě je výslovně nežádoucí, ledaže bychom předtím udělili naše písemné svolení, nebo pokud už existuje obchodní vztah. Předkladatel nabídky a všechny na této webové stránce uvedené osoby tímto vyjadřují odpor proti jakémukoli komerčnímu použití a předání svých dat.

9   Údaje k obrázkům

Rashevskyi Viacheslav/jocic/Luke Schmidt/Maddas/Georgii Shipin/asbesto_cemento/Love Silhouette/kezmaw Kalabi Yau/Roman023_photography/Shutterstock.com

10   Webová stránka provozovatele

www.nate-technik.de