Jadrové vŕtanie

 

 

 

 

 

 

Presné vŕtanie s najrôznejšími priemermi

Bez prachu, úderov kladiva alebo vibrácií a bez spôsobenia škody na okolitých stavebných dieloch vyvŕtame dodatočné otvory a výrezy do betónu, železobetónu, muriva a všetkých pevných stavebných materiálov. Či už ide o šikmé vrty, vrty vo výške nad hlavou, ako aj vertikálne alebo horizontálne smerujúc k stavebnému prvku, naše univerzálne použiteľné, diamantové jadrové vŕtacie zariadenia, umiestnené na stojane a s maximálnou výkonnosťou vytvárajú takmer vo všetkých polohách precízne a hladkostenné vrty s najrôznejšími priemermi.

Použitia:

/ Realizácia otvorov pre vedenia, potrubia a káble
/ Navŕtavanie kanálov
/ Perforačné vrty na vytvorenie otvorov v stenách, stropoch a podlahách
/ Slepé vrty, pri ktorých nie je stavebný diel úplne prevŕtaný
/ Kotviace otvory pre stroje a zariadenia
/ Skúšobné vrty pre materiál a skúšku stavebného materiálu
/ Rohové vrty na zabránenie zárezov do steny, podlahy alebo otvorov v strope
/ Otvory pre komíny, dymovody, nástavce na odťah výparov, klimatizačné zariadenia, vetracie otvory, dodatočné stropné body, atď.

Post has no taxonomies
error: Content is protected !!