Interiéry

Interiéry

Suchá výstavba

Jako profesionálové v oboru suché výstavby provádíme již po mnoho let veškeré, se stavbami za sucha spojené práce. Zhotovujeme pro své zákazníky obložení stropů a stěn, zavěšené stropy, opláštění, přepážky a montážní stěny, zdvojené, duté a suché podlahy, stropy pro klimatizaci a akustické stropy, jakož i nosné podpěry pro vestavné díly a montáž zárubní, dveří a dalších vestavných dílů. Pracujeme s důslednou orientací na řešení – naše obory působnosti jsou:

Suchá výstavba ve vlhkých a mokrých prostorách

Vlhké a mokré prostory – velké kuchyně, prostory pro wellness nebo koupelny – pro nás představují speciální výzvy, co se týče plánování a montáže. Aby nedocházelo k ohrožením osob ani ke škodám a nepřízivým vlivům, klademe při provádění suché výstavby ve vlhkých a mokrých prostorách největší důraz na spolehlivou ochranu.

Protihluková ochrana v suché výstavbě

Protihluková ochrana v suché výstavbě je stále významnější pro kvalitu bydlení, práce a života vůbec. Rozhoduje o pohodě v místnostech. Pro každou třídu nabízíme spolehlivé řešení. Suchá výstavba je díky svým inovačním systémům zřetelně výhodnější oproti koncepcím s masivními stěnami, a i přes menší tloušťku stěny dosahuje stejné nebo lepší ochrany proti hluku.

Zvýšení hodnoty stávajících stěn pomocí opláštění

U stávajících stěn umožňujeme rychlé zlepšení zvukové izolace opláštěním stavebních dílů. Kabely a trubky jsou bez problémů položeny ve vysekaných dutinách stěny. Izolované opláštění navíc přinese dodatečnou tepelnou izolaci. Opláštění tvoří s masivní stěnou systém pružina–hmota, čímž lze výrazně zlepšit ochranu proti hluku.

Protipožární ochrana v suché výstavbě

Pracujeme s bezpečnostními konstrukcemi, jejichž funkčnost a jakost vyhovuje nejvyšším stavebním a zákonným požadavkům a jež díky tomu zajišťují ve vybavení interiérů největší bezpečnost a jsou připravené pro odpovídající řešení jakéhokoli použití v interiéru budov.

Bezpečnost – zábrana rentgenového záření nebo stěny odolné proti vloupání 

Bezpečnost pro pacienty a lékaře, proti vloupání odolné bezpečnostní stěny, neprůstřelné stěny nebo stropy bezpečné proti hodu míčem pro sportovní a víceúčelové haly – jako ochrana proti rentgenovému záření a vloupání nebo jako ochrana před výstřely nabízejí správný systém pro každou potřebu.

Akustické stropy

Akustické systémy nabízejí optimální řešení pro zlepšení zvukového vjemu v místnostech. Pro takřka neomezenou konstrukční mnohotvárnost a akustické vlastnosti jsou desky ideální pro plánování a vytvoření optimální akustiky místností a splňují nejvyšší nároky na akustický výsledek.

Prostorová, resp. plošná temperace

V budovách se stále více používají plošné temperovací systémy. Postaráme se o optimální pohodu – ať se jedná o stěny, podlahy nebo stropy.

Systémy „místnost v místnosti“

Provádíme samonosné, samostatně stojící prostorové systémy jako stavebnicové konstrukce a umožňujeme velkou konstrukční a tvůrčí volnost při realizaci koncepcí „místnost v místnosti“, jako např. protihlukové kabiny, zasedací místnosti, koupelny atd.

Přednosti suché výstavby oproti pevným stavbám

/ Flexibilita
/ Vysoká protipožární ochrana
/ Vysoká protihluková ochrana
/ Způsob stavby za sucha
/ Úspora pracovní doby
/ Nízká hmotnost


Pokládání obkládaček

Novostavby, rekonstrukce starých staveb nebo modernizace koupele, kuchyní a obývacích místností – převezmeme veškeré práce spojené s obkládáním keramickými obkládačkami a deskami / jemnou kameninou / kameninou / pórovinou / mozaikovými obkládačkami a tabulemi, jakož i práce se silikonem.


Pokládání podlah – nové položení a kompletní přepracování

Jsme tu pro Vás, pokud se jedná o položení nových podlah a kompletní přepracování starých podlah.

Převezmeme novou pokládku dřevěných podlah (parkety a prkna) / laminátových podlah / elastických podlah (linoleum, PVC a korek) a textilních podlah (koberec) a kompletní přepracování stávajících podlah / povrchové úpravy / opravy / uchycení starých a vadných podlah, včetně odborné likvidace a případné odpovídající přípravy podkladu.

 

error: Content is protected !!