Interiéry

Interiér

Suchá stavba

Ako profesionáli v oblasti suchej stavby už veľa rokov vykonávame všetky práce týkajúce sa suchej stavby. Pre našich zákazníkov vykonávame obklady stropov a stien, zavesené stropy, predsadené steny, deliace a montážne steny, dvojité, dutinové a suché podklady, klimatické a akustické kryty, ako aj nosné konštrukcie pre vstavané diely a montáž zárubní, dverí a iných vstavaných častí. Pracujeme dôsledne, orientujúc sa na riešenia – naše kompetencie:

Suchá stavba vo vlhkých a mokrých priestoroch

Či už je to kuchyňa, priestor pre wellness alebo vlhké a mokré kúpeľňové priestory, všetko toto predstavuje špeciálne požiadavky na plánovanie a montáž. Aby nedošlo k nebezpečenstvám ani poškodeniam, kladieme pri vykonávaní riešení suchej výstavby vo vlhkých a mokrých priestoroch najvyšší dôraz na spoľahlivú ochranu.

Zvuková izolácia v suchej stavbe

Zvuková izolácia v suchej stavbe sa stáva čoraz dôležitejšou pre kvalitu bývania, pracovania a kvalitu života a rozhoduje o tom, ako dobre sa ľudia cítia v miestnostiach. Pre každú triedu ponúkame spoľahlivé riešenie. Suchá stavba je so svojimi inovatívnymi systémami oproti konceptom masívnej výstavby jednoznačne výhodnejšia a aj napriek menšej hrúbke steny sa dosahuje taká istá alebo lepšia zvuková izolácia.

Zvýšenie hodnoty existujúcich stien pomocou predsadených stien (pri zdvojených priečkach)

V prípade existujúcich stien umožňujeme pomocou predsadených stien rýchle zlepšenie zvukovej izolácie existujúcich stavebných dielov. Káble a potrubia sa bez problémov pokladú do dutého priestoru steny. Okrem toho izolované predsadeé steny zaručujú aj dodatočnú tepelnú izoláciu. Predsadená stena tvorí s masívnou stenou systém hmota – pružina, a tým sa výrazne zvýši zvuková izolácia.

Protipožiarna ochrana v suchej stavbe

Pracujeme s najbezpečnejšími konštrukciami, ktorých funkcionalita a kvalita zodpovedá najvyšším stavebným a legislatívnym požiadavkám a v interiéroch tak zaručujú najvyššiu bezpečnosť a máme pre vás vhodné riešenie pre akékoľvek použitie v interiéri budovy.

Bezpečnosť – zadržiavanie röntgenového žiarenia alebo protiprierazové steny 

Bezpečnosť pre pacientov a lekárov, protiprierazové bezpečnostné steny, nepriestrelné steny alebo stropy odolné proti hodu lopty pre športové a viacúčelové haly – ako ochrana pred röntgenovými lúčmi, prierazom alebo ako ochrana pred výstrelmi, pre každú požiadavku ponúkame správny systém.

Akustické stropy

Akustické systémy ponúkajú optimálne riešenia na zlepšenie počuteľnosti v miestnostiach. Na jednej strane takmer bezhraničná rôznorodosť pri formovaní, na druhej strane sú akustické vlastnosti dosiek ideálne pre plánovanie a stvárnenie optimálnej akustiky priestoru a spĺňajú najvyššie nároky v rámci akustického výsledku.

Temperovanie miestnosti, resp. plochy

V budovách sa čoraz častejšie používajú plošné temperovacie systémy. Či už ide o stenu, podlahu alebo strop – postaráme sa o optimálne pohodlie.

Systémy „miestnosť v miestnosti“

Realizujeme samonosné a voľne stojacie priestorové sústavy v modulárnej konštrukcii a umožňujeme rozsiahlu konštrukčnú a tvarovú flexibilitu pri realizácii konceptov „miestnosť v miestnosti“, ako sú napr. protihlukové kabíny, zasadacie miestnosti, kúpeľne atď.

Prednosti suchej stavby v porovnaní s pevnou stavbou

/ flexibilita
/ vysoký stupeň protipožiarnej ochrany
/ vysoký stupeň protihlukovej ochrany
/ „suchá“ konštrukcia
/ úspora pracovného času
/ nízka hmotnosť


Kladenie dlaždíc

Či už ide o novostavbu, sanáciu starej stavby alebo modernizáciu kúpeľne, kuchyne a obývačky – postaráme sa o všetky úkony v rámci kladenia, či už ide o dlaždice a dosky / jemnú kameninu / kameninu / pórovinu /mozaikové dlaždice a tabule ako aj o práce so silikónom.

Kladenie podlahy – kladenie novej podlahy alebo kompletné prepracovanie starej podlahy

Ak potrebujete položiť novú podlahu a kompletne prepracovať starú podlahu, sme tu pre vás.

Postaráme sa o nové kladenie drevených podláh (parkety a dosky) / laminátových podláh / elastických podláh (linoleum, PVC a korok) a textilných podláh (koberec) a kompletné prepracovanie existujúcich podláh / ošetrenia povrchov / opravy / odber starých a poškodených podláh, vrátane odbornej likvidácie a prípadne k tomu patriacej novejúpravy podkladu.

error: Content is protected !!